CHÂN VỊT GIẤU MŨI (SUỐT ĐỨNG) – F018N

Liên hệ 0939.843.160

Ứng Dụng Của Chân Vịt May Ẩn Mũi – F018N

– Ứng dụng nhiều cho may váy, lên lai ống quần.
– Dễ lắp ráp và sử dụng, tránh bị kẹt vải trong bàn lừa.
– Vật liệu: kim loại

Dòng Máy Có Thể Sử Dụng Chân Vịt May Ẩn Mũi – F018N

– Chỉ sử dụng cho các loại máy may suốt chỉ đứng