JUKI MO – 6714

Liên hệ 0939.843.160

Máy vắt sổ MO-6714S 2 kim 4 chỉ được trang bị khả năng khóa mũi giúp loại trừ công đoạn đánh bọ. Mũi chỉ thừa ở đầu đường may sẽ được dấu vào đường vắt sổ tại lúc bắt đầu may để khóa mũi may lại và ngăn chặn mũi chỉ tự tháo.

Danh mục: