Máy Lập Trình Khổ Nhỏ Jack JK-T1906BS

Liên hệ 0939.843.160

Máy Lập Trình Khổ Nhỏ Jack

Model: JK-T1906BS

1/ Một máy, nhiều chức năng: Lập trình – Đính bọ – Đính cúc

2/ Dụng cụ căng dây điện tử  đẹp

3/ Nhiều mô hình – Dễ dàng nâng cấp

4/ Tốt hơn cho vải dày

5/ Thêu hoa văn nhỏ

6/ Nối đàn hồi

Máy Lập Trình Khổ Nhỏ Jack