MÁY MAY 2 KIM CỐ ĐỊNH SUNSIR SS-D8420DP-5

Liên hệ 0939.843.160


用途:
1、一般薄料、中厚料缝制、厚料;
2、适用于针织品,衬衫、西服、休闲服、牛仔等。

三档调节LED光源及补针

自产电控,智能USB端口

头部微油