Máy LẬP TRÌNH JACK JK-T3020

Liên hệ 0939.843.160

Máy Lập Trình Jack Khổ 30cm x 20cm

Model: JK-T3020K

1/ Các mẫu đa dạng và sử dụng rộng rãi

2/ Cảm biến CTP và hoạt động trực quan

3/ Thay đổi mẫu dễ dàng và chính xác

4/ Lực ép vải cao và chất liệu siêu dày