Những loại máy may thường dùng trong may mặc

Máy may 1 kim
Máy 1 kim may hàng dầy ổ nhỏ
Máy 1 kim may hàng dầy ổ to
Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
Máy vắt sổ 3 kim 6 chỉ
Máy 1 kim điện tử motor đồng trục
Máy 1 kim điện tử có bảng ĐK
Máy 2 kim cố định
Máy 2 kim cố định điện tử
Máy 2 kim di động
Máy viền đè
Máy trần đè
Trần viền
Trần viền
Máy trần chun 13 kim
Máy trần chun 23 kim
Máy thùa khuyết thẳng ( cơ)
Máy thùa khuyết thẳng điện tử
Máy thùa đầu tròn điện tử
Máy di bọ (cơ )
Máy di bọ điên tử ( mạch Nhật )
Máy di bọ điện tử chu vi 50*40
Máy đính cúc cơ
Máy đính cúc điện tử
Máy cắt tay 5 inch
Máy cắt tay 6, 8, 10 inch
Máy cắt tay 12 inch
Máy dập cúc ( dập oze)
Máy 1 kim dao xén
Máy may chân vịt bước
Máy cắt viền 1 dao
Máy cắt viền 2 dao
Máy 1 kim móc xích
Máy 2 kim móc xích
Máy cắt đầu bàn
Máy cắt đĩa cầm tay
Máy trang trí
Máy trang trí
Máy vắt gấu
Máy Zig zag
Máy Zig zag
Máy Zig zag
Máy sang chỉ 2 ống
Máy sang chỉ 4 ống
Bàn hút chân không (có gối ủi, kích thước: 0,9 x 1,5m )
Cuốn ống 2 kim
Cuốn ống 2 kim có trợ lực
Máy cuốn ống 3 kim có trợ lực
Máy đục
Máy 1 kim chỉ tết
Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ đời cao
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ đời cao
Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ đời cao
Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ đời cao
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ đời cao
Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ đời cao
Máy trụ may hàng da dầy 1 kim
Máy trụ may hàng da dầy 2 kim
Máy lạng da
Máy cùi chỏ may da
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ – tốc độ cao
Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ – tốc độ cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *